VOS: reparatie en onderhoud

Vakkundige reparatie- en onderhoudsdienst

Vanzelfsprekend is J.W. VOS B.V. ook na aanschaf van machines de leverancier waar u op kunt bouwen. Ervaren monteurs staan dag en nacht voor u klaar om onderhoudsbeurten of reparaties uit te voeren. Indien nodig ook in het weekend!

Preventief onderhoud voorkomt onaangename verrassingen en verlies van productiecapaciteit. Sluit daarom een onderhoudscontract af bij J.W. VOS B.V. Periodiek komen onze monteurs uw machines reinigen en smeren. Defecte onderdelen worden direct gerepareerd of vervangen. De levensduur van uw machinepark wordt verlengd en ongewenste calamiteiten worden voorkomen.

 

Onderhoud aan machines

Houtmachines keuren

J.W. VOS B.V. is gecertificeerd om gebruikte houtbewerkingsmachines te keuren!

In oktober 1998 werd J.W. VOS B.V. als één van de eerste Nederlandse machineleveranciers door het Stichting Keuringsbureau Hout bevoegd om gebruikte houtbewerkingsmachines te keuren, op te waarderen en – indien aan de Europese Richtlijn Arbeidsmiddelen wordt voldaan – te certificeren.

De opdrachtgever ontvangt na de modificatie en opwaardering een verklaring van J.W. VOS B.V., waarin staat vermeld dat de machine voldoet aan de Europese Machinerichtlijnen; het bewijs aan overheidsinstellingen, verzekeringsmaatschappijen en werknemers, dat er gewerkt wordt met machines die aan de geldende veiligheidsvoorschriften voldoen.

Veiligheidskeuringen van elektrisch handgereedschap

De Arbowet stelt algemene eisen aan de elektrische veiligheid, die vastliggen in de norm NEN 3140. Adequate voorzorgsmaatregelen kunnen veel narigheid voorkomen. Een van deze maatregelen is uw elektrisch gereedschap periodiek laten keuren volgens de NEN3140.

Ondeugdelijkheid als risicofactor wordt op deze wijze zo goed als geëlimineerd, waarmee de kans op incidenten en productiestops aanzienlijk afneemt. U voldoet hiermee bovendien aan de eisen van de Arbowet.

Welke elektrische apparatuur wordt gekeurd en hoe vaak?

J.W. VOS B.V. verzorgt de NEN3140 keuringen voor u op alle elektrische handgereedschappen, verplaatsbare elektrische werktuigen, handlampen en verplaatsbare leidingen, geschikt voor een spanning van 230V. Deze periodieke NEN3140 veiligheidskeuring moet minimaal éénmaal per jaar, alsmede na elke reparatie, uitgevoerd worden. Nieuwe, van CE-merk voorziene, apparatuur hoeft pas een jaar na aanschaf gekeurd te worden.

Waar bestaat de NEN3140 veiligheidskeuring uit?

1. De visuele inspectie:

De apparatuur wordt visueel geïnspecteerd op eventuele gebreken, zoals beschadigde aansluitleidingen, gebreken aan het huis/omhulsel en de bedieningsorganen en zijn stekker/contrastekker, overeenkomstig de correcte klasse I of II.

2. Controle door meting:

De apparatuur wordt m.b.v. moderne FLUKE-meetapparatuur volgens geëigende protocollen getest op weerstand van de aardleiding, isolatieweerstand, alsmede lekstromen via aardleiding en via aanraking.

3. Registratie:

Goedgekeurde apparatuur wordt voorzien van een speciale goedkeuringssticker met weergave van de volgende keuringsdata. Bovendien wordt een testcertificaat verstrekt, zodat u kunt aantonen dat in uw bedrijf de veiligheid bij gebruik van de elektrische apparatuur is gewaarborgd.

De keuringen kunnen zowel bij u ter plaatse als bij VOS in de goed geoutilleerde werkplaats worden uitgevoerd!

Het keuren van houtbewerkingsmachines

Voor meer informatie:

Neem direct contact op!