VOS: reparatie en onderhoud

Vakkundige reparatie- en onderhoudsdienst

Vanzelfsprekend is J.W. VOS B.V. ook na aanschaf van machines de leverancier waar u op kunt bouwen. Ervaren monteurs staan dag en nacht voor u klaar om onderhoudsbeurten of reparaties uit te voeren. Indien nodig ook in het weekend!

Preventief onderhoud voorkomt onaangename verrassingen en verlies van productiecapaciteit. Sluit daarom een onderhoudscontract af bij J.W. VOS B.V. Periodiek komen onze monteurs uw machines reinigen en smeren. Defecte onderdelen worden direct gerepareerd of vervangen. De levensduur van uw machinepark wordt verlengd en ongewenste calamiteiten worden voorkomen. Na de periodieke onderhoudsbeurt ontvangt u uitgewerkte controlelijsten ten behoeve van de risico-inventarisatie en verantwoording richting verzekeringsmaatschappijen en arbeidsinspectie.

 

Onderhoud aan machines

Houtbewerkingsmachines keuren

J.W. VOS B.V. is gecertificeerd om gebruikte houtbewerkingsmachines te keuren!

In oktober 1998 werd J.W. VOS B.V. als één van de eerste Nederlandse machineleveranciers door het Stichting Keuringsbureau Hout bevoegd om gebruikte houtbewerkingsmachines te keuren, op te waarderen en – indien aan de Europese Richtlijn Arbeidsmiddelen wordt voldaan – te certificeren.

De opdrachtgever ontvangt na de modificatie en opwaardering een verklaring van J.W. VOS B.V., waarin staat vermeld dat de machine voldoet aan de Europese Machinerichtlijnen; het bewijs aan overheidsinstellingen, verzekeringsmaatschappijen en werknemers, dat er gewerkt wordt met machines die aan de geldende veiligheidsvoorschriften voldoen.

Het keuren van houtbewerkingsmachines

Voor meer informatie:

Neem direct contact op!