Privacy policy

Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met J.W. VOS B.V. Wij zorgen er graag voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Doeleinden en grondslagen van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en onderhouden van de zakenrelatie met J.W. VOS B.V. Wanneer u iets koopt dan gebruiken we uw gegevens om het product mee te geven of af te leveren en voor de financiële afhandeling.
Als u geen prijs (meer) stelt op bepaalde informatie of contact vanuit J.W. VOS B.V., dan kunt u dat altijd aangeven en zullen wij, waar mogelijk, zo snel mogelijk dergelijke verwerkingen van uw gegevens stopzetten.

Als u zich via de website, of op een andere manier, opgeeft voor een activiteit van J.W. VOS B.V. (bijvoorbeeld een bijeenkomst, de nieuwsbrief of een aanvraag voor bepaalde informatie), iets bestelt of gebruik maakt van onze diensten, dan kunnen wij uw gegevens ook verder gebruiken voor het toezenden van daaraan gerelateerde, relevante informatie.

Als uw organisatie klant of toeleverancier is van J.W. VOS B.V., dan worden uw gegevens verwerkt als noodzakelijk onderdeel van de uitvoering van de rechten en plichten voortvloeiend uit de aard van de relatie en daaruit voortkomende werkzaamheden of op grond van de wet. Daarnaast heeft J.W. VOS B.V. een gerechtvaardigd belang om diegenen die hun gegevens verstrekt hebben om een dienst te kunnen ontvangen (zoals de nieuwsbrief, een bestelling, bijwonen van een activiteit of anderszins), aanvullende informatie te sturen over J.W. VOS B.V. zolang de desbetreffende persoon niet heeft aangegeven daar geen prijs meer op te stellen.

Welke gegevens worden verwerkt

Voor elke dienst vragen we u om bepaalde gegevens. Sommige gegevens zijn daarbij verplicht (lees: noodzakelijk) voor de uitvoering van de dienst. Zo is een geldig e-mailadres nodig voor het toesturen van de nieuwsbrief, en zijn contact- en factuurgegevens nodig voor het bestellen en/of leveren van een product of dienst. In een aantal gevallen vragen wij aanvullende gegevens over het bedrijf die niet verplicht zijn. Die gegevens worden gebruikt om meer inzicht te krijgen in het soort organisaties dat diensten bij J.W. VOS B.V. afneemt, zodat wij onze diensten kunnen verbeteren en de doelstellingen van J.W. VOS B.V. beter kunnen invullen.

Bewaartermijnen

Wanneer iemand zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, bewaart J.W. VOS B.V. de persoonsgegevens gedurende de termijn waarin diegene zich niet heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Daarnaast zal J.W. VOS B.V. de persoonsgegevens bewaren voor de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij J.W. VOS B.V. op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Gegevens over gebruik van de websites en cookies

Onze website en webshop worden gehost en beheerd door partners van J.W. VOS B.V. Hiervoor heeft J.W. VOS B.V. een verwerkersovereenkomst afgesloten met deze partners. Meer informatie over verwerkers-overeenkomsten is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens.

De webshop wordt ondersteund door Google Adwords. Als u die advertenties tegenkomt of gebruikt, kan het voorkomen dat Google cookies inzet. Op hun site is uitgebreide informatie te vinden hierover, inclusief hoe u uw voorkeuren kunt beheren.

De website en webshop maken gebruik van Google Fonts voor de lettertypes. Deze laten geen cookies achter, maar kunnen wel tijdelijk opgeslagen worden in de cache van uw browser. Ook hierover vindt u op de website van Google meer informatie.

Op onze websites zijn ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt J.W. VOS B.V. geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop derden met (persoons)gegevens omgaan.

Nieuwsbrief

U kunt zich via de website aanmelden voor de algemene nieuwsbrief van J.W. VOS B.V. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt beheerd door een gerenommeerde mailing list provider. Deze provider beheert de data binnen de EU en houdt zich aan de geldende wetten.

Uitnodigingen en overige mailings

Als u contactpersoon bent bij uw organisatie, deelneemt aan een activiteit van J.W. VOS B.V. of als u informatie aanvraagt, kunnen we uw e-mailadres gebruiken om u op onregelmatige basis te informeren over relevante activiteiten, dienstverlening, producten, etc. U kunt altijd aangeven geen mailings meer te willen ontvangen door zich direct af te melden of contact op te nemen met ons algemene e-mailadres info@vos.nu

Verstrekkingen aan derden

J.W. VOS B.V. verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen anders dan op grond van de wet, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van J.W. VOS B.V. bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de nieuwsbrief-beheerder, de CRM-provider, hostingpartij en IT-beheerder).

Informatieverzoeken, inzage, correctie en recht van verzet

U kunt ons schriftelijk en per e-mail op de hoogte stellen, als u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten. Als u meer informatie wilt over J.W. VOS B.V., ons privacybeleid, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering wilt doen, neemt u dan contact op via onderstaand adres. Hier kunt u ook terecht als u een klacht wilt indienen. Klachten over verwerkingen kunnen ook worden ingediend bij de nationale privacytoezichthouder.

J.W. VOS B.V.
De Zelling 22
3342 GS Hendrik Ido Ambacht
078.684.684.0
info@vos.nu

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. J.W. VOS B.V. adviseert u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige privacy statement is bijgewerkt op 18 mei 2018.